ราคา ตกแต่งร้านค้า

ราคา ตกแต่งร้านค้า


ตกแต่งร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า  ตกแต่งคลินิคทันตกรรม  ตกแต่งคลินิกผิวหน้า  ตกแต่งคลินิกศัยกรรมความงาม ตกแต่งร้านเสื้อผ้า 

ตกแต่งร้านค้าปลีก  ตกแต่งร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า  ตกแต่งคลินิคทันตกรรม  ตกแต่งคลินิกผิวหน้า  ตกแต่งคลินิกศัยกรรมความงาม 

ตกแต่งคลินิกเฉพาะทาง  ตกแต่งอาหาร  ตกแต่งผับ  ตกแต่งร้านเบเกอร์รี่  ตกแต่งร้านเสื้อผ้า  ตกแต่งร้านค้าปลีก   

ตกแต่งคลินิกเฉพาะทาง  ค่าบริการ ราคา รับเหมาตกแต่งภายใน ร้านค้า  

 อัตรา ค่าบริการ รับเหมา ตกแต่งร้านค้า ตกแต่งคลินิค ตกแต่งผับ ตกแต่งร้านอาหาร

การตั้งงานประเภทนี้นั้น จะแบ่งตามประเภทการใช้งานพื้นที่ ดังนั้นราคาจะมีความผันผวนสูง

 

เพราะ แต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบสไตร์ที่หลากหลาย

 

โดยงบประมาณ ที่นำเสนอจะแตกต่างจากงานบ้าน ตรงที่ งบประมาณร้านค้า นั้นจะเป็นแบบ ALL IN ONE

คือนอกจากราคางานเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งต่างๆแล้ว จะรวม งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว / ราคางานระบบต่างๆ /

ป้าย / งานพื้น /ฝ้า / กั้นหน้าร้าน

1. ออกแบบ

2. ผลิต

3. ติดตั้ง

 

1. ออกแบบ

ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ การออกแบบ โดยนักออกแบบ มืออาชีพ มีประสบการณ์ ช่วยประหยัด เวลา และ

ต้นทุนได้อย่างมาก การลองผิดลองถูก ในเรื่อง วัสดุตกแต่ง มีผลเสียหายต่อ ธุรกิจได้มาก

จนเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดข้องไปได้สารพัด

 

2. ผลิต 

ผู้ผลิต ที่ชำนาญงาน ตรงสาขา จะสามารถ ตอบสนองความต้องการ ของท่าน ในกรณีที่ ไม่สามารถหาวัสดุ

ที่ผู้ออกแบบ กำหนดไว้ได้ ภายในระยะเวลาที่ต้องใช้ อาจจะแนะนำให้ ปรับใช้ วัสดุอื่น หรือ เจ้าของโครงการตัดงานใด

ในรายการดังกล่าวออกไป

 

3. ติดตั้ง

ผู้ติดตั้ง ที่ชำนาญงาน ตรงสาขา จะสามารถ ตอบสนองความต้องการ ของท่าน  ผู้ออกแบบได้กำหนด สถานที่

การเว้นระยะ ถี่ ห่าง ไว้เป้นแนวทาง การติดตั้ง  ช่างผลิต ทำตามแบบได้ตรงตามที่ระบุ หรือ มีการปรับการติดตั้ง

ตามสภาพหน้างาน 

 

 

เข้าไปด้วยเลย ในกรณีที่เจ้าของโครงการตัดงาน ใดในรายการดังกล่าวออกไป

 

ราคางบประมาณก็จะปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมได้

 

Tags : เฮียสุ ตกเเต่งภายใน  Line sudecor   FB : Prachacheun Decor 

email : surapong18@gmail.com  ผลงานในเวปทั้งหมด เป็นของคุณ สุ งาน : 3D ช่าง เอ้ ,srayut, Tel.081-4432618

 

Last update 19/1/2564

Visitors: 97,183