ตกแต่งร้าน กำแพงนครเวียงจันทร์ ประเทศลาว

รับงานออกแบบ  ตกแต่งร้าน ในกำแพงนครเวียงจันทร์ ประเทศลาว ตกแต่งร้านกาแฟ ตกแต่งร้านเบเกอรี่ งานตกแต่งใน ประเทศลาว ตกแต่งร้านขนาดเล็ก ที่มีรายละเอียดแบบ มืออาชีพ

ขั้นตอนการปรับ ดีไซต์ และ รายละเอียดต่างๆให้ ตรงกับตวามต้องการของลูกค้า

รายละเอียด ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ทันสมัย ภายในเคาน์เตอร์กาแฟ แบ่งเป็น 2 ระดับสำหรับ บาริสต้า ผู้ชงเครื่องดื่ม และ ลูกค้า

 

 

 

 

ตกแต่งร้าน กำแพงนครเวียงจันทร์ ประเทศลาว, ตกแต่งร้านกาแฟ, ตกแต่งร้านเบเกอรี่, งานตกแต่งใน ประเทศลาว, ตกแต่งร้านขนาดเล็ก

 งานออกแบบ รายการ เครื่องดื่ม กำหนดขนาด ให้สำหรับพิมพ์ อิงค์เจต ติดตั้งที่ตู้ลอยด้านหลัง ภายใน เคาน์เตอร์กาแฟ

 

ตกแต่งร้าน กำแพงนครเวียงจันทร์ ประเทศลาว, ตกแต่งร้านกาแฟ, ตกแต่งร้านเบเกอรี่, งานตกแต่งใน ประเทศลาว, ตกแต่งร้านขนาดเล็ก

 

 

 

 

 

 

 

ตกแต่งร้าน กำแพงนครเวียงจันทร์ ประเทศลาว, ตกแต่งร้านกาแฟ, ตกแต่งร้านเบเกอรี่, งานตกแต่งใน ประเทศลาว, ตกแต่งร้านขนาดเล็ก

 

 

 

Visitors: 97,187